Volwassenen

Ergotherapie helpt mensen die problemen, pijn of vermoeidheid ondervinden bij de uitvoer van hun gewone, dagelijkse handelingen (thuis of op het werk). Deze problemen kunnen komen ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap. Tevens kan het zijn dat u door toename in leeftijd beperkingen gaat ondervinden en gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunt uitvoeren. De ergotherapeut helpt u bij het zoeken naar oplossingen voor uw problemen, zowel thuis als op uw werk. Het doel is om mensen (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. In geval er sprake is van overplaatsing dan kan ergotherapie zelfs tot gevolg hebben dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen, met of zonder (professionele) hulp.

Hoe ziet ergotherapie eruit?

Naar aanleiding van de hulpvraag geeft de ergotherapeut training of begeleiding, advies en/ of instructie. Advies kan gericht zijn op de aanvraag van voorzieningen en hulpmiddelen, maar ook kan de ergotherapeut de directe leefomgeving adviseren over bijvoorbeeld de verzorging of de begeleiding.

Bij training, begeleiding en instructies wordt er op basis van uw mogelijkheden en wensen samen een behandelplan opgesteld. Eventueel worden hulpmiddelen of aanpassingen overwogen. De ergotherapeut gaat deze hulpmiddelen samen met u proberen, daarnaast kunt u ze ook nog kosteloos, gedurende langere tijd zelf thuis gebruiken. Indien gewenst kan de ergotherapeut ze, na goed bevinden, voor u ter vergoeding aanvragen bij uw zorgverzekeraar of bij de gemeente.

Wanneer ergotherapie

Aandoeningen waarbij onder andere ergotherapie kan worden toegepast?

 • Beperking in functioneren op het werk. Bijvoorbeeld problemen met schrijven, tempo, concentratie, niet stil zitten etc.
 • Carpaal Tunnel Syndroom – CTS
 • Chronische pijnproblematiek, chronische vermoeidheid
 • Psychosomatische klachten, overspannen/burnout, functionele klachten
 • Dementie
 • Fibromyalgie
 • Herseninfarct, hersenbloeding
 • MS, ALS
 • Longaandoeningen
 • Repetitive Strain Injury – RSI
 • Reumatische klachten, gewrichtsklachten, artrose
 • Neurologische aandoening-MS,CVA, Parkinson
 • Nek- en schouderklachten
 • Whiplash

Hulpvragen

Een aantal voorbeelden van praktische problemen die een reden kunnen zijn om een ergotherapeut in te
schakelen.

Zelfverzorging

Dit kan zich uiten in:

 • Moeite met wassen, haarverzorging of staan onder de douche
 • Aan- en uitkleden, aantrekken van kousen of het dichtmaken van knopen
 • Het bereiden van eten, afgieten van water, schoonmaken van groenten
 • Morsen met eten en drinken
 • Moeite met boodschappen doen, moeizaam lopen
 • Problemen met opstaan uit een stoel of het bed
 • U wordt afhankelijk van derden

Productiviteit

Dit kan zich uiten in:

 • Het huishouden kan niet meer naar behoren worden gedaan
 • Ten gevolge van uw beperking kunnen bepaalde taken in het werk niet meer uitgevoerd worden
 • Een werkplek die niet geschikt is vanwege uw beperkingen
 • Door vermoeidheid en pijn is het uitvoeren van de dagelijkse taken lastig

Ontspanning of vrije tijd

Dit kan zich uiten in:

 • U kunt niet meer gaan en staan waar u wilt omdat lopen en/of fietsen moeizaam gaat
 • Door uw beperking kunt u uw favoriete hobby niet meer uitvoeren, bv tuinieren, borduren, kaarten maken, puzzelen
 • U ziet er, omdat u regelmatig pijn heeft, tegen op om bezoek te ontvangen. U heeft het gevoel dat u daardoor steeds meer vereenzaamt

Links

Fysiotherapie De Basis
Samenwerking op gebied chronische pijn en psychosomatiek (burnout-, depressie, fibromyalgie).


Gezondheidscentrum Nederweert
Samenwerking kinderen, neurologie, reumatologie en orthopedie.


Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers
Samenwerking op gebied ouderenzorg en neurologische en reumatische hulpvragen.


Samen zorg Weert
Leren om met hun beperkingen om te gaan, zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Ergotherapie helpt mensen die problemen, pijn of vermoeidheid ondervinden bij de uitvoer van hun gewone, dagelijkse handelingen.