Klachtenregeling

Waar staat Wkkgz voor?

Op 1 januari 2016 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet stelt nieuwe eisen aan hoe zorgaanbieders, waaronder paramedici, met ingang van 1 januari 2017 de opvang en behandeling van klachten van hun patie¨nten moeten organiseren.

 

Wat regelt de Wkkgz?

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot:

  •  het hebben van een klachtenregeling;
  •  het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  •  aansluiting bij een Geschilleninstantie.

 

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Het is eerst de bedoeling dat u wanneer u een klacht heeft het gesprek aangaat met de paramedicus. Komt daar geen bevredigende oplossing uit dan kunt u uw klacht indienen via het klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici. Wij controleren daarna of de desbetreffende behandelaar bij de klachtenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici is aangesloten.

 

Uw mening telt

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.

 

U heeft een klacht, wat nu?

Vervelend dat u een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw therapeut. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen.

 

Meer informatie

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via: 030-3100929 op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur

Voor meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten: https://ergotherapie.nl