Ergotherapie

Uw ergotherapeut denkt NIET in beperkingen,
maar in MOGELIJKHEDEN!

Ergotherapie begeleidt mensen met een beperking of belemmering in het dagelijks functioneren.

De insteek van ergotherapie is het praktisch handelen.
De ergotherapeut zet praktische activiteiten in om samen aan oplossingen of veranderingen te werken. Dit geeft de ergotherapeut de mogelijkheid om u op een individuele manier te benaderen en te begeleiden. De ergotherapeut kijkt naar de mogelijkheden van de cliënt, om een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse activiteiten te bereiken in de eigen woon-, leef- en werkomgeving. Door oefeningen, technieken, het verstrekken van adviezen en eventueel voorzieningen, probeert de ergotherapeut de zelfstandigheid te vergroten. Hierbij is het concrete, praktisch leren handelen op het gebied van zelfredzaamheid, school, werk en vrije tijd, HET DOEL van de ergotherapie.

Betekenis

De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse “ergos” wat handeling, werk of daad betekent. In ruimere zin kan dit begrip omschreven worden als: actieve betrokkenheid, lichamelijke en geestelijke activiteit en handeling.

Een ergotherapeut helpt op een creatieve wijze mensen, die door lichamelijke, geestelijke, zintuigelijke en/of emotionele problemen beperkingen ondervinden, bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Vergoeding

Ergotherapie wordt via de basisverzekering vergoed tot 10 uur per kalenderjaar, minus een eventueel te verrekenen eigen risico. Een verwijzing van uw behandelend (huis)arts/specialist is noodzakelijk voor behandeling. De therapeuten geven therapie in de praktijk of bezoeken u aan huis, school of op het werk.

Voor het reglement klik hier.

Kan uw kind niet
met de stroom mee?