Ergotherapie

Ergotherapie begeleidt mensen met een beperking of belemmering in het dagelijks functioneren.

 • Praktisch handelen

 • Samen aan oplossingen of veranderingen werken

 • Kijkt naar de mogelijkheden van de cliënt

Door oefeningen, technieken, het verstrekken van adviezen en eventueel voorzieningen, probeert de ergotherapeut de zelfstandigheid te vergroten.

Volwassenen

Door toename in leeftijd kan het tevens zijn dat u beperkingen gaat ondervinden en gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunt uitvoeren.

 • Moeite met wassen, haarverzorging of staan onder de douche

 • Het huishouden kan niet meer naar behoren worden gedaan

 • Lopen en/of fietsen moeizaam gaat

Een aantal voorbeelden van praktische problemen die een reden kunnen zijn om een ergotherapeut in te schakelen.

Kinderen

Kinderen vragen een eigen benaderingswijze. Zij ontwikkelen zich spelenderwijs, gaan naar school en maken belangrijke keuzes.

Heeft het kind op school moeite met:

 • Chaotische werkaanpak

 • Concentratie en gerichte aandacht

 • Oog – handcoördinatie

De ontwikkeling verloopt niet altijd als vanzelfsprekend. Kinderergotherapie kan kinderen helpen in het verbeteren van fijne motoriek bij peuter- en kleutervaardigheden zoals knippen, plakken, kleuren, voorbereidend schrijven, concentratie en aandacht, sociale vaardigheden, zelfverzorging en zelfstandigheid en alleen en samen spelen.

Sensorische integratietherapie

Problemen met de sensomotorische integratie ontstaan door stoornissen in de verwerking van die zintuigprikkels.

 • Extreme activiteiten doen zonder gevaar te zien of juist in de kleinste activiteiten gevaar/bang zijn

 • Fel reageren op licht of bepaalde geuren

 • Geïrriteerd raken van merkjes in nek van kleding of het dragen van bepaalde stoffen

Een beter verlopende prikkelverwerking heeft doorgaans als resultaat een verbeterde, vloeiend verlopende motoriek, vooruitgang in (school-)vaardigheden, minder gedragsproblemen en meer zelfvertrouwen.

Psychosomatische Ergotherapie

Psychosomatiek heeft te maken met de wisselwerking tussen ons denken, voelen en handelen en sluit mooi op de huidige ontwikkelingen aan.

 • Het door de cliënt formuleren van voor hem/haar haalbare doelstellingen

 • Bewustwording van eigen mogelijkheden en begrenzingen

 • Versterken van de eigen verantwoordelijkheid en regie

 • Duurzame participatie op een haalbaar niveau

Zinvol dagelijks handelen, stap voor stap opgebouwd, is een essentieel element van de behandeling. De ergotherapeut vervult hierbij een coachende rol bij de begeleiding van de cliënt en de doelen die de cliënt zelf stelt om verbetering te bereiken.

Werkplekonderzoek

Door een verkeerde werkplek kunnen er bij een werknemer klachten optreden die leiden naar een langdurig verzuim. Daarom is het van belang dat er een deskundige werkplekonderzoek plaats vindt die deze klachten voorkomt of kan terugdringen.

 • Het wettelijk kader van werkplekken in kaart brengen

 • Het beoordelen van werkhoudingen

 • Klachten bij repeterende beweging (RSI/KANS)

 • Beoordelen van fysieke belasting (trekken/duwen/tillen/trillen)

Meer weten… Klik dan hieronder voor meer info over onze Werkplekonderzoek.

Hyperactiviteit of juist weinig bewegen en snel moe worden?