Kinderen

Kinderen vragen een eigen benaderingswijze. Zij ontwikkelen zich spelenderwijs, gaan naar school en maken belangrijke keuzes. De ontwikkeling verloopt niet altijd als vanzelfsprekend. Kinderergotherapie kan kinderen helpen in het verbeteren van fijne motoriek bij peuter- en kleutervaardigheden zoals knippen, plakken, kleuren, voorbereidend schrijven, concentratie en aandacht, sociale vaardigheden, zelfverzorging en zelfstandigheid en alleen en samen spelen. Het kan kinderen helpen omgaan met hun ‘onhandigheid’ of onrust.

Hulpvragen

Heeft het kind op school moeite met:

 • Chaotische werkaanpak
 • Concentratie en gerichte aandacht
 • Hanteren van pen, potlood, schaar of kwast
 • Inslijpen van fijn motorische patronen
 • Inzicht in het eigen gedrag
 • Onhandig en houterig bewegen
 • Oog – handcoördinatie
 • Regelmatig vallen
 • Schrijven
  Signalen hiervoor zijn:
 1. de zit- en schrijfhouding
 2. hangen over de tafel
 3. onduidelijke voorkeurshand
 4. onleesbaar, onregelmatig en ongestructureerd handschrift
 5. niet kritisch op eigen werk
 6. schrijftempo, te traag of te snel

Heeft het kind thuis moeite met:

 • Fietsen, steppen, skaten etc.
 • Sensorische integratie
 • Sociale vaardigheden
 • Spelen
 • Structuur in handelingen
 • Taken uitvoeren en afmaken
 • Zelfstandigheid, zoals in:
 1. aan- en uitkleden (binnenstebuiten, verkeerd om, verkeerde ingang)
 2. knopen, ritsen of moeilijke sluitingen
 3. omgaan met bestek

Jongeren

Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Deze vaardigheden kunnen worden gezien als een soort raamwerk voor maatschappelijke deelname: hoe duidelijker het raamwerk van de jongere is, hoe makkelijker zijn leven als volwassene verloopt. Onderdelen van dit raamwerk zijn het plannen en organiseren van de dag, het ordenen en uitvoeren van taken, aandacht en concentratie, werktempo, zelfverzorging en zelfstandigheid. Jongeren kunnen tegen grenzen aanlopen bij bijvoorbeeld het schrijven, ‘onhandigheid’ of onrust.

Hulpvragen

Heeft de jongere op school of op het werk moeite met:

 • Afspraken nakomen
 • Concentratie en gerichte aandacht
 • Inzicht in eigen gedrag/zelfregulatie
 • Kritisch zijn op eigen werk
 • Opdrachten uitvoeren en afmaken
 • Schrijven of typen
 • Tijdsbesef

Heeft het kind thuis moeite met:

 • Het zoeken naar een hobby
 • Huishoudelijke taken
 • Invulling van de vrije tijd
 • Sensorische integratie
 • Structuur aanbrengen in de dag
 • Zelfverzorging

Wanneer ergotherapie?

Om een handeling goed uit te voeren, zijn onderliggende vaardigheden nodig. Deze vaardigheden noemen wij procesvaardigheden: probleemoplossend vermogen, strategisch denken en logisch redeneren. De ergotherapeut werkt aan deze vaardigheden om te leren tot doelgericht handelen te komen. Daarbij zijn spel en dagelijks terugkerende (schoolse) handelingen zowel middel als doel van de begeleiding. De begeleiding kan een welkome aanvulling zijn op wat de ouders/ verzorgers, leerkrachten en andere (paramedische) specialisten kunnen bieden. Dit door de individuele aandacht voor structuur, handelingsgericht werken en het inzichtelijk en hanteerbaar maken van specifieke procesvaardigheden.

Hoe ziet ergotherapie eruit?

De ergotherapeut analyseert samen met het kind of de jongeren, met de ouders en/of derden de oorzaak van de hulpvraag. Aan de hand van een gesprek, vragenlijsten, observaties en testen wordt een behandelplan opgesteld. Met dit behandelplan gaan we praktisch aan de slag in de vorm van spelletjes of dagelijkse handelingen. Afhankelijk van de hulpvraag en het behandelplan kan een training of advies volgen. Ook kan de ergotherapeut werken met een opdracht, zoals handvaardigheid. Hierin wordt geleerd structuur in handelingen aan te brengen, meer zelfvertrouwen of juist rust te krijgen of problemen beter op te lossen. Samen gaan we dus letterlijk aan de slag en zorgen we ervoor dat het resultaat gezien mag worden! De ergotherapeut behandelt en traint wat u, het kind of de jongere belangrijk vindt. Ergotherapie werkt praktisch en leert u gaandeweg dingen zelfstandig te doen. Naast deze praktische, op handelingen gerichte begeleiding bieden wij ook de mogelijkheid tot sensorische intergratie therapie.

Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.