Psychosomatische Ergotherapie

Door nieuwe ontwikkelingen in de neurobiologie komt steeds duidelijker de grote samenhang tussen lichaam en geest naar voren. Psychosomatiek heeft te maken met de wisselwerking tussen ons denken, voelen en handelen en sluit mooi op de huidige ontwikkelingen aan. Ergotherapie is afkomstig van het Griekse “ergon” wat activiteit betekent, zowel de lichamelijke- en geestelijke inspanning die er voor nodig is, in wisselwerking met de omgeving.

Psychosomatische ergotherapie is vooral gericht op het werken met overbelastings- en stresssyndromen, zoals burn-out, chronische pijn, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, whiplash etc. Zinvol dagelijks handelen, stap voor stap opgebouwd, is een essentieel element van de behandeling. De ergotherapeut vervult hierbij een coachende rol bij de begeleiding van de cliënt en de doelen die de cliënt zelf stelt om verbetering te bereiken.

Doelen van de therapie kunnen zijn:

 • Het door de cliënt formuleren van voor hem/haar haalbare doelstellingen;
 • Bewustwording van eigen mogelijkheden en begrenzingen;
 • Versterken van de eigen verantwoordelijkheid en regie;
 • Duurzame participatie op een haalbaar niveau.

Werkwijze psychosomatische ergotherapie

Als eerste zal er een intake plaatsvinden waarbij we inventariseren wat de problemen van de cliënt zijn in het dagelijks handelen op alle terreinen die voor hem/haar belangrijk zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zelfverzorging, zorg voor kinderen, huishouden, (vrijwilligers)werk, hobby’s, ontspanning, sociale contacten. Hieruit volgen de praktische doelen van de behandeling. Vervolgens inventariseren we de in stand houdende factoren. Deze kunnen zeer divers zijn door ziekten of trauma’s in het verleden die geleid kunnen hebben tot uitputting. Tevens kan het karakter een rol spelen, een ingrijpende sociale gebeurtenis, langdurige psychische stress of het willen voldoen aan de hoge eisen die de omgeving stelt. Meestal speelt een veelvoud van factoren een rol. Het is een heel proces deze te herkennen. In de loop van de behandeling zal steeds duidelijker zijn welke factoren helpend zijn en welke belemmerend werken op een gezond functioneren. Soms is inzicht krijgen in deze factoren al genoeg om te kunnen veranderen. Zo kan een verklaringsmodel worden opgesteld zodat de cliënt steeds beter grip kan krijgen op zijn eigen functioneren. Aan het einde van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan gemaakt, deze kan een steun zijn om aan de buitenwereld uitleg te geven waarom er nu andere keuzes gemaakt worden met betrekking tot het werk/contacten/ grenzen of dagindeling.

Middelen die tijdens de therapie gebruikt kunnen worden zijn:

 • Dag en week tijdschrijflijsten om inzicht te krijgen in dagelijkse handelingen
 • Lichaamsbewustwording, door middel van aandacht- en ontspanningstechnieken
 • Ergonomische principes en belasting/belastbaarheid voorlichting en laten ervaren.
 • Dagelijkse handelingen uitvoeren
 • Pijneducatie en diverse verklaringsmodellen
 • Coaching gesprekken.
 • (Werk) opbouwschema’s

Even voorstellen

Mijn naam is Clementine Koppen. Sinds 1998 afgestudeerd ergotherapeut. In 2006 ben ik een eerstelijns praktijk, genaamd “Het ErgoTherapeutisch Centrum” gestart in Stramproy en Nederweert. Hier worden volwassenen en kinderen uit de regio Stramproy, Weert, Nederweert en Cranendonck behandeld. In de loop van de jaren ben ik gespecialiseerd in de behandeling van sensorische integratie problematiek en chronische pijn. In 2009 ben ik gestart met de opleiding psychosomatisch ergotherapeut, welke ik eind 2011 met succes heb afgerond, als eerste eerstelijns ergotherapeut in Nederland.

Hyperactiviteit of juist weinig bewegen en snel moe worden?